Sökning: "Joakim Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Joakim Lindström.

 1. 1. Designprinciper för intuitivitet i komplexasystem

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emil Christensson; Joakim Lindström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det kan vara svårt att uppnå intuitivitet i komplexa system. Denna studie syftar till att identifieravilka designprinciper som främjar intuitivitet i komplexa system samt rekommendationer om hursystemutvecklare bör arbeta i utvecklingsprocessen för att göra systemen intuitiva. LÄS MER

 2. 2. UWB-based wireless sensor network with medical application

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Joakim Lindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis aims to develop a prototype of a wireless sensor network (WSN) using ultra wideband (UWB) radio and communication. The WSN consists of five sensor nodes and one sink which is connected to an Android smartphone. The smartphone acts as a sensor data management unit and has the ability to display sensor measurements. LÄS MER

 3. 3. Hantering av komponenter till hydraulsystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Joakim Lindström; Henrik Sundkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Hudiksvall ligger ett företag som tillverkar och utvecklar hydrauliska gripare för hantering av virke, skrot och byggmateriel. Företagets egentillverkade hydraulcylin-der hade analyserats av Institutet för tillämpad hydraulik i Örnsköldsvik (ITH). Analysen visade att hydraulsystemet innehöll en stor mängd föroreningar. LÄS MER

 4. 4. Hur hittas HIV? : Två metodförslag för koncentrationsmätning av virioner i blodplasma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ina Odén Österbo; Malin Åslund; Linnea Flinkfeldt; Josef Pelcman; Vilhelm Book; Joakim Lindström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Litteraturstudier har genomförts med syftet att utveckla minst en ny detektionsmetod som skulle kunna ersätta den metod som företaget Cavidi använder sig av idag. Cavidi hade specificerat krav som metodförslaget skulle uppfylla. LÄS MER

 5. 5. Modellering och simulering av höglagring för personbilar : En logistisk studie på uppdrag av Södertälje Hamn AB

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :BIRGER LINDSTRÖM; JOAKIM SNÖKVIST; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER