Sökning: "Joakim Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Joakim Lundberg.

 1. 1. Evaluering av prestanda mellan RestSharp och Flurl

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Fredric Andersson Lundberg; Joakim Brandt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av hållbarhetsredovisning i svenska byggföretag -En innehållsanalys mellan 2005-2015 för Peab, NCC och Skanska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Ask; André Lundberg; [2017-01-19]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsrapportering; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; Global Reporting initiative; FN Global Compact; Lag om hållbarhetsrapportering; CSR.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Hållbar utveckling är ett ämne som växt stor uppmärksamhet i samhället de senaste åren. Kraven på att företagen ska bidra till ett hållbart samhälle har även det ökat. Riktlinjer och ramverk har växt fram som ett hjälpmedel för att svara mot den pågående utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Vad skiljer provanställning i gällande rätt från parternas kollektivavtal? - En jämförande studie kring de omstridda provanställningarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Källén; Björn Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Business Law; Labour Law; Employment; Probationary; Provanställning; Collective Agreement; Kollektivavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom lagen om anställningsskydd (LAS 1982:80) har arbetsgivaren i Sverige möjligheten att sluta avtal om provanställning. Provanställningen är en säregen anställningsform som enligt förarbetena har som syfte att ge arbetstagaren tid att visa sin arbetsförmåga för arbetsgivaren för att den senare skall kunna avgöra vid anställningens utgång ifall arbetstagaren är lämplig för jobbet. LÄS MER

 4. 4. Forming a strategy for distribution inventory management

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jacob Mauléon Lundberg; Joakim Beckvid Tranchell; [2017]
  Nyckelord :Product segmentation; product classification; inventory management; network design; aftermarket; spare parts; mining and construction market; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For most companies, especially the ones handling large flows of material there are buffers in different stages of the value chain, also referred to as inventory. By effectively managing inventories, businesses can see bottom line impact on financial performance factors such as revenue streams, costs and capital efficiency. LÄS MER

 5. 5. Skolpolitik. Lika i kommun och stat?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Lundberg; [2015-12-08]
  Nyckelord :skolpolitik; partiideologi; idealtyper; kommunalpolitik; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolpolitiken har på senare år intensifierats allt mer och skolfrågorna har blivit heta valfrågor, inom så väl riksdagsvalet och kommunvalet. Samma partier ställer upp i de olika valen, men betyder det att de vill samma sak med skolan?Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ideologiska diskrepanser inom skolpolitiken mellan ett riksdagsparti och dess kommunala avdelning mer specifikt analyseras och jämförs Socialdemokraternas skolpolitik på riksnivå med den på lokalnivå. LÄS MER