Sökning: "Joakim Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Joakim Lundgren.

 1. 1. Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vincent Franklind; Joakim Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Children and youth; Student health; inactivity; Stress; Physiotherapy; Barn och ungdom; Elevhälsa; inaktivitet; Stress; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga fysioterapeuter i den svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. Emotional intelligence, need for cognition and cognitive reflective ability related to attitudes towards a further training program among preschool staff

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joakim Lundgren; [2017]
  Nyckelord :emotional intelligence; need for cognition; cognitive reflective ability; attitudes; further training program;

  Sammanfattning : There are currently scarce research regarding further training programs and employees’ attitudes toward them. This present work examined 95 preschool employees from one municipal community in matters of emotional intelligence, need for cognition, and cognitive reflective ability and how these influenced their attitudes toward a further training program called International Child Development Programme, ICDP (study 1). LÄS MER

 3. 3. Barnbibliotekarier och Yrkesidentiteten : En kvalitativ intervjustudie om hur barnbibliotekarier arbetar med flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Bladby; Joakim Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Barn; Flerspråkighet; Bibliotekarier; Yrkesroller; Yrkesidentiteter; Barnbibliotekarier; Mångkultur; Interkulturellt.;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor's thesis is to gain a deeper understanding of the subject which is about children's librarians and how they look at their professional identity when it comes to the work they do with bi- and multilingual children. This comes mainly from what we have read in earlier publications that exists in the subject as a whole. LÄS MER

 4. 4. Barns minnesåtergivning - uppkomsten av falska minnen och suggestionspåverkan utifrån positiv respektive negativ information

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joakim Lundgren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Falska minnen förklaras teoretiskt med bl.a. implicita associationer, och svårigheter att skilja mellan faktiska eller påstådda källor. I denna studie undersöktes huruvida positivt respektive negativt innehåll i en berättelse påverkar uppkomsten av falska minnen, enligt DRM-paradigmet. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av hjulhållare för cykelhållare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Niclas Tjäderborn; Christian Holm; [2009]
  Nyckelord :Cykelhållare; Hjulhållare; Thule; Produktutveckling; Design;

  Sammanfattning : This report is a bachelor thesis work within the field of Product Development and is also an assignment for Thule Sweden. The work has been performed by Niclas Tjäderborn and Christian Holm, students at the Mechanical Engineering Program with major in Product Development and Industrial Design at Jönköping School of Engineering during spring the semester of 2009. LÄS MER