Sökning: "Joakim Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Joakim Lundin.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser och attityder kring dödshjälp till svårt sjuka patienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joakim Lundin; Alireza Mohebbi; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; upplevelser och attityder; dödshjälp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är olagligt i Sverige, men patienter som lider kan uttrycka en önskan om det. Sjuksköterskor som arbetar nära dessa behöver därför mer kunskap för att på ett korrekt sätt kunna bemöta och besvara frågor som kan uppkomma vid vård av svårt sjuka patienter. LÄS MER

 2. 2. USA:s reaktion mot harmoniseringen med IFRS : Ett historiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Max Lundin; Joakim Malm; [2021]
  Nyckelord :IFRS; US GAAP; adoption; IASB; FASB; US; Harmonization; IFRS; US GAAP; Implementering; IASB; FASB; USA; Harmonisering;

  Sammanfattning : Trots fördelarna med minskad informationsasymmetri och ökad marknadseffektivitet har inte alla länder implementera den globala redovisningsstandarden IFRS. Syftet med studien var att analysera hur USA ur ett historiskt perspektiv reagerat mot harmoniseringen med den globala redovisningsstandarden IFRS. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av navigerbarhet och design vid utvecklingen av en webbutik för försäljning av universitetsmärkta produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sindre Jonsson Wold; Joakim Eng Engmark; Hashem Hammoush; Oscar Olsson; Ebba Rosander; Haore Ahmadi; Erik Lundin; Daniel Bissessar; [2020]
  Nyckelord :navigerbarhet; design; webbutik; användbarhet;

  Sammanfattning : Studies show that web shops with a good design and easy-to-navigate structure positively affect the usability. To test this claim, LiU-store's current web shop was developed according to design and navigation principles and according to the wishes of the customer group. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet för investmentbolag : Tar investmentbolag hänsyn till hållbarhet när de investerar och hur bidrar investmentbolagen till att öka sina företags hållbarhetsarbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Joakim Lundin; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ESG factors; ESG integration; active ownership; long-term value; stakeholder theory; Hållbarhet; ESG-faktorer; ESG-integration; aktiva ägare; långsiktigt värde; intressentteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste åren har intressent för hållbarhet ökat bland företag men för investerare är intresset för hållbarhet tudelad. Flera källor visar att investerare har ett ökat intresse för hållbarhet medan andra visar det motsatta och inte rekommenderar att flytta gynnsamma investeringar från företag med negativa miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER