Sökning: "Joakim Melin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Joakim Melin.

 1. 1. Slaget om den svenska konsumentelektronikmarknaden - Hur uppstår priskrig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Jägenstedt Ohlson; Annelie Widén; Elin Melin Lundström; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Det är Lättare att Hantera en Stammis!" - En studie om frontpersonalens arbete, upplevelse och förutsättningar att hantera klagomål.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Joakim Melin; Firaz Srour; Johan Stjernström; [2010]
  Nyckelord :hrm; klagomålshantering; frontpersonal; handlingsfrihet; intern kommunikation. emotional labour; motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Efter att genomgående läst Service Management litteratur om klagomålshantering menar vi att litteraturen saknar diskussioner om interaktionen mellan frontpersonalen och gästen, det vill säga hur personalen ska bemöta gästens klagomål och missnöje på ett serviceinriktat sätt. Syfte: Studiens syfte är att ur ett HRM perspektiv undersöka hur frontpersonalen upplever klagomålshantering. LÄS MER

 3. 3. Dags för Derby

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johan Stjernström; Joakim Melin; Firaz Srour; [2009]
  Nyckelord :risk; riskkommunikation; tillit; riskmedvetenhet; fotbollsderby; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Olika forskare poängterar vikten av att ha en god riskkommunikation men däremot anser vi att mindre teori fokuserar på hur denna information ska kommuniceras. Efter följande antagande blir fokus i denna studie inte att betona vikten av att risk måste kommuniceras utan istället att analysera och diskutera hur den ska kommuniceras. LÄS MER