Sökning: "Joakim Millén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Millén.

 1. 1. Skärgårdsguiden : En rapport för utvecklingen av en responsiv skärgårdsguide på webben

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Joakim Millén; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport redovisar utvecklingen av en hemsida i formen av en skärgårdsguide för Stockholms Skärgård. Syftet var att skapa en hemsida som ger möjligheter att finna intressanta och nyttiga platser i skärgården för personer med olika syften, med fokus på kulturellt intressanta platser. LÄS MER

 2. 2. Instruktionsfilm på smartphones : En studie kring upplevelsen av video via smartphones som inlärningsverktyg för praktiska färdigheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Linus Klingzell; Joakim Millén; [2012]
  Nyckelord :user-experience; UX; mobile learning; M-learning; smartphones; Användarupplevelse; mobil inlärning; smartphones; videoinstuktioner;

  Sammanfattning : This study examined how users interact with a smartphone while in a learning situation based on videos via smartphones as a learning tool, and how this interaction and phenomena is experienced. The five test subject were separately given the same task that they were to solve using video instructions that were picked out and given to them. LÄS MER