Sökning: "Joakim Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Joakim Nilsson.

 1. 1. Integer factorization algorithms

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Joakim Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The mathematical area of integer factorization has gone a long way since the early days of Pierre de Fermat, and with simpler algorithms developed in the last century such as the Trial division and Pollards rho algorithm to the more complex method of the Quadratic sieve algorithm (QS), we have now arrived at the General Number Field Sieve (GNFS) which has been recognized as the fastest integer factorization algorithm for very large numbers. Today the research of integer factorization has many applications, among others in the security systems of encryption methods like the famous RSA algorithm. LÄS MER

 2. 2. Accuracy of Analysts' Earnings Estimates

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Nilsson; Philip Svensson; [2019-07-05]
  Nyckelord :Financial Forecasting; Analyst Accuracy; Consensus Estimates;

  Sammanfattning : This thesis investigates consensus and individual analyst firm accuracy in forecasts of earnings per share (EPS) for U.S. stocks in 2009–2018. Moreover, we investigate if the analysts’ forecasting predictiveness is affected by the size of the company which is observed. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju fantastiskt att få vara en del av ett lag, även som ledare” : En kvalitativ studie om ungdomsledares syn på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Joakim Rosén; Joakim Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Idrott; ledarskap; transformativt ledarskap; coachkompetenser;

  Sammanfattning : Idrotten och idrottens ledare är något som har en stor betydelse för det svenska samhället och ämnet ledarskap är ett område som har utforskats av en mängd olika forskare. Syftet med studien är att undersöka idrottsledares syn på ledarskap samt vilka kunskaper och kompetenser de anser är betydelsefulla. LÄS MER

 4. 4. Diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och kost i en läromedelskontext : En litteraturstudie om livsstilssjukdomar och kostråd i fyra läromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Joakim Arkå Nilsson; Henric Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; hjärt- kärlsjukdom; livsstil; läromedel;

  Sammanfattning : Inledning. Dålig kosthållning kan medföra negativa konsekvenser för individens hälsa senare i livet. En individ som har kunskaper om kost är också bättre utrustad att fatta goda beslut. LÄS MER

 5. 5. Socialt lärande i utomhuspedagogisk kontext : En kvalitativ studie om sex förskollärares uppfattningar om socialt lärande i utomhuspedagogiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Fredrik Nilsson; Joakim Ståhle; [2019]
  Nyckelord :Socialt lärande; Utomhuspedagogik; Undervisning;

  Sammanfattning : Forskning kring socialt lärande i utomhuspedagogiken visar att det främjar barnens kommunikativa förmågor. I den tidigare forskning vi har granskat osynliggörs förskollärares roll i processen. Av denna anledning behövs det mer kunskap kring deras betydelse för barnens lärande i sociala processer. LÄS MER