Sökning: "Joakim Norström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Norström.

 1. 1. LEGITIMERING AV INSTITUTIONER. En studie av hur LAS och det svenska uppsägningsförfarandet reproduceras

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elis Sjömar; Joakim Norström; [2011-08-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom institutionell teori står Berger & Luckmann för en inriktning som fokuserar på legitimeringoch reproduktion av institutioner. De förklarar varför i institutioner bevaras trots kritik och behåller sin ursprungliga form, inte på grund av institutionernas överlägsenhet utan på grund av försvararnas legitimering av institutionen. LÄS MER

 2. 2. Stadskontoret + Personalkontoret = sant? En sammanläggning av två förvaltningar i Mölndals stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Norström; Victor Gustafsson; [2010-08-19]
  Nyckelord :public sector; centralization; institutional theory; rationalization; specialization; merger in public sector; Mölndals stad; organizational culture; municipal merger; municipal management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER