Sökning: "Joakim Pyykkö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Pyykkö.

 1. 1. Improving Short-Range Cloud Forecasts in Harmonie-Arome Through Cloud Initialization Using Mesan Cloud Data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Joakim Pyykkö; [2019]
  Nyckelord :cloud initialization; HARMONIE-AROME; MESAN; satellite product; synoptic weather station;

  Sammanfattning : Previous studies, such as van der Veen (2012) and White et al. (2017), have demonstrated the potential of using measurement-based cloud data to improve Numerical Weather Prediction (NWP) based cloud forecasts. This can be done through cloud initialization; a process of injecting cloud data after the regular data assimilation in an NWP model. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av prognosmodeller för låga moln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Joakim Pyykkö; [2017]
  Nyckelord :Forecast models; low-level clouds; macroscopic parameters; Prognosmodeller; låga moln; makroskopiska parametrar;

  Sammanfattning : Låga moln definieras av att ha molnbasen från 0 till 2 km ovanför markytan. Molnbildande bygger på att den relativa fuktigheten stiger med höjden tills vattenångan i luften kondenseras. Prognosmodeller för moln bygger på grundläggande termodynamiska och fluiddynamiska ekvationer. LÄS MER