Sökning: "Joakim Quick"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Joakim Quick.

 1. 1. Evaluating Compromising Emanations in Touchscreens

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Joakim Lidstedt; [2019]
  Nyckelord :Compromising emanations; Tempest; Touchscreen; Van Eck phreaking; Conducted emanations; Radiated emanations; Information Security; IT Security; Röjande signaler; Pekskärm; Informationssäkerhet; IT-Säkerhet;

  Sammanfattning : In a short time touchscreens has become one of the most used methods for input to smartphones and other machines such as cash registers, card terminals and ATMs. While the technology change was quick it introduces the possibility of new security holes. Compromising emanations is a possible security hole in almost all electronic equipment. LÄS MER

 2. 2. Baljangåvan: Omtanke på distans : Hur kan en webbapplikation som säljer enkla gåvor utformas så att den upplevs navigerbar, tillförlitlig och har en effektiv köpprocess?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Felicia Dahlström; Funnemark Eirik; Tomas Gudmundsson; Sophie Lindberg; Filip Nilsson; Marcus Olsson; Herman Svensk; Joakim Sörensen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur en webbapplikation kan tillfredsställa behovet av att snabbt och smidigt kunna ge enklare gåvor till vänner och bekanta på Linköpings universitet. En webbapplikation utvecklades med fokus på de tre nyckelaspekterna navigerbarhet, tillförlitlighet och effektiv köpprocess. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans arbetsglädje : En intervjustudie om anestesisjuksköterskors arbetsglädje

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Joakim Quick; Björn von Schoultz; [2018]
  Nyckelord :job satisfaction; nurse anesthesia; specialist nurse; nurse; qualitative design; content analysis; arbetsglädje; anestesisjuksköterska; specialistsjuksköterska; sjuksköterska; kvalitativ design; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är fastställt i tidigare studier att sjuksköterskans arbetsglädje direkt påverkar omvårdnadsnivån och att det är flera faktorer som påverkar dennes arbetsglädje. Forskning saknas beträffande vad som ger specialistutbildade anestesisjuksköterskor arbetsglädje. LÄS MER

 4. 4. Using Artificial Intelligence for Gameplay Testing On Turn-Based Games

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Joakim Nilsson; Andreas Jonasson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. Game development is a constantly evolving multi billion dollar in-dustry, and the need for quality products is very high. Testing the games however isa very time consuming and tedious task, often coming down to repeating sequencesuntil a requirement has been met. LÄS MER

 5. 5. Network Authentication to the Physical World

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Joakim Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Authentication; Authorization; Accounting; Security applications; QR-code; door station; Validation Server; Authentication; Authorization; Accounting; Säkerhetsapplikationer; QR-kod; IoT; Door Station; Valideringsserver;

  Sammanfattning : Quick Response (QR) codes have been used for both non-authentication purposes and authentication & authorization of a user. The visual representation of a QR code requires a reader/decoder to convert the code to a readable resource for an application. LÄS MER