Sökning: "Joakim Rundin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joakim Rundin.

 1. 1. Decentraliserat eller centraliseratpassningsnätverk : en studie om relationen mellan passningsnätverk och resultat i fotbollsmatcher

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

  Författare :Joakim Rundin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Darwin eller design : - en studie om förhållandet mellan religion och vetenskap för läroböcker i anknytning till Lgy 11 för gymnasieskolan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Joakim Rundin; [2015]
  Nyckelord :Religion; vetenskap; kreationism; evolution och läromedelsgranskning.;

  Sammanfattning : In the curriculum from 2011 for Religion in Swedish Upper Secondary School, a new content has been added regarding the relationship between religion and science. The pupils are supposed to acquire a view of how the understanding of religion and science can express questions concerning creationism and evolution. LÄS MER