Sökning: "Joakim Särnstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Särnstedt.

  1. 1. Uppföljning av krediter : förutsägelse av finansiell kris

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Christian Blomqvist; Marcus Henriksson; Joakim Särnstedt; [2004]
    Nyckelord :Business and economics; Financial distress; Prediction of financial distress; Key ratio analysis; Ekonomi;

    Sammanfattning : Background: During the year 2002 approximately 27 000 people lost their jobs because of companies filing for bancruptcy. In 2002 the number of companies filing for bancruptcy in Sweden were 6740. This is approximately twice as many as in the year of 1974 when the first major study concerning bancruptcies in Sweden was carried out. LÄS MER