Sökning: "Joakim Seldert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Seldert.

  1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Joakim Seldert; [2020]
    Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

    Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER