Sökning: "Joakim Sjunfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Sjunfors.

  1. 1. IT-systemleverantörers transformation från produkt till tjänst : - En granskning av hinder och fördelar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Filip Elisson; Joakim Sjunfors; [2016]
    Nyckelord :Software as a Service; Software as a Product; cloud service; IT-system; IT-system supplier; system delivery; Tjänstefierade IT-system; produktifierade IT-system; molntjänst; transformation; produkt till tjänst; IT-system; IT-systemleverantör; systemleverans;

    Sammanfattning : Tjänstefierade IT-system (Software as a Service) växer kraftigt med 50 % per år samtidigt som produktifierade IT-system (Software as a Product) håller på att dö ut. Nya tjänster etableras på ett effektivt sätt för att möta fler behov med färre resurser och leverantören blir delaktig under hela produktens livscykel. LÄS MER