Sökning: "Joakim Stefansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joakim Stefansson.

  1. 1. Undersökning av Brenneria salicis förekomst i pilar i Skåne : Är ”Watermark Disease” nära?

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Joakim Stefansson; [2013]
    Nyckelord :Brenneria salicis; Salix alba; Salix; Pil; Vitpil; Grönpil; Watermark Disease; Watermerkziekte; Watermark; PCR; Bakterios; Vissnesjuka; Endofyt; Endofytism; Symbios; Mutualism; Träd; Skåne;

    Sammanfattning : Bakterien Brenneria salicis lever i xylemet hos bland annat arter av Salix. Under vissa omständigheter ger den upphov till en vissnesjuka, internationellt känd som Watermark Disease. LÄS MER