Sökning: "Joakim Strömberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Joakim Strömberg.

 1. 1. Disruptive innovation theory in the paper- and packaging industry : Applying Clayton Christensen in a new context

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Joakim Strömberg; Philip Thorman; [2019]
  Nyckelord :Disruptive innovation theory; Innovation; paper- and packaging industry; Christensen;

  Sammanfattning : The paper- and packaging industry has for a long time transitioned from a production-focused industry towards a customer-orientation – today the customers have become fundamental. Managers are searching for ways to create superior innovations in the industry which can compete against the oil-based solution, i.e. plastic. LÄS MER

 2. 2. Leder utbildning i förflyttningsteknik till en upplevd beteendeförändring hos vårdpersonal? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joakim Strömberg; Martin Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Processutveckling: en konceptmodell för arbetsmetodiken vid utveckling av resenärsprocesser : En fallstudie på Swedavia, Arlanda flygplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Sandra Jakobsson; Joakim Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Passenger departure process; Process orientation; Key factors; Airport; Resenärsprocessen; Processorientering; Nyckelfaktorer; Flygplats;

  Sammanfattning : Flygplatser utgör en nyckelroll i dagens samhälle. De fungerar inte enbart som ett centrum för samverkan mellan transportmedel, utan även som en mötesplats för resenärer. LÄS MER

 4. 4. Arena(s) Personal - ett självklart val?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Mathias Björkman; Joakim Strömberg; [2008]
  Nyckelord :tjänstemarknadsföring; rekrytering; bemanning; relation; leverans; företag;

  Sammanfattning : ProblemArena Personal har upplevt att deras rekryteringstjänst inte används isamma utsträckning som deras bemanningstjänst. Detta trots att deanser sig kunna erbjuda en bra tjänst inom detta område. ArenaPersonal vet inte säkert vad orsaken till detta är och vill därför ha svar på problemet. LÄS MER