Sökning: "Joakim Wahlgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Joakim Wahlgren.

 1. 1. Certifiering och konkurrens - Kan avtal om certifiering vara konkurrensbegränsande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :konkurrensrätt; certifiering; certifikat; standardisering; standard; konkurrens; kvalitetsmärke; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Certifying products with the purpose to better position products on the market is common. To distinguishing certification from standardization and labeling of products is difficult. There is no uniform definition of certification. LÄS MER

 2. 2. Donation eller reklam? - Avdragsrätten för sponsring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Wahlgren; [2015]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att redogöra för avdragsrätten gällande utgifter för sponsring, hur rättstillämpningen fungerar i praktiken och om det finns några problem mot bakgrund av rättsläget. Ett företag får göra avdrag för utgifter som används för att förvärva eller bibehålla inkomster. LÄS MER

 3. 3. ”Det ska vara rutor på magen och ränder på ryggen” - En kvalitativ intervjustudie med tidigare användare av anabola androgena steroider.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karolina Nordin; Joakim Wahlgren; [2014-02-21]
  Nyckelord :Anabolic; AAS; Steroids; Masculinity; Subculture; Anabola; AAS; Steroider; Manlighet; Subkultur;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore and try to understand the subject of AnabolicAndrogenic Steroids (AAS) from the users own perspective. Four qualitativeinterviews with former AAS-users was carried out to find out why the informantsstarted and continued to use AAS, and what benefits and disadvantages theyexperienced in relation to their use of AAS. LÄS MER

 4. 4. Googles varumärkespolicy : En föränddring av varumärkets värde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/IHH, RättsvetenskapHögskolan i Jönköping

  Författare :Joakim Wahlgren; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During September 2010, Google decided to change their trade mark policy to allow keywords which is equal to an already own trademark to be offered to all who intend to link the word to their ad. They offered a service for this called Adwords. LÄS MER