Sökning: "Joakim Westman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Joakim Westman.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriel Sikström; Joakim Westman; [2019]
  Nyckelord :drogmissbruk; sjuksköterskor; litteraturöversikt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med drogmissbruk är en grupp som ökar i antal. Detta innebär att sjuksköterskor i större utsträckning kommer att möta dessa patienter, även inom den somatiska vården. Det råder en bristande kunskap hos sjuksköterskor samt ett sämre förhållningssätt mot patienter med drogmissbruk. LÄS MER

 2. 2. Radiosportens livskraft i en ny medievärld : En kvalitativ studie om Radiosportens nutida utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joakim Westman; William Waldetoft; [2019]
  Nyckelord :Radiosporten; sportradio; public service; journalistik; digitalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. C, C++, Java och Python : En prestandajämförelse mellan fyra programmeringsspråk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Joakim Westman; Teodor Marinescu; [2011]
  Nyckelord :Programming language; comparison; Java; C; C ; Python; performance;

  Sammanfattning : In today’s society computers are getting a much more important role. To get a computer to work as intended it has to be programmed. A computer program is written with programming languages. There is an abundance of programming languages available today and there are many differences and similarities between them. LÄS MER