Sökning: "Joan Cornejo Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joan Cornejo Svensson.

  1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

    Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
    Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

    Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER