Sökning: "Joanna Arnoldsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanna Arnoldsson.

  1. 1. En maktrelation ifrågasätta : En kritisk diskursanalys av Sametingets myndighetskommunikation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Joanna Arnoldsson; Katja Possner; [2018]
    Nyckelord :discourse; critical discours analysis; sámi; administrative authority communication; representation theory; postcolonial theory; diskurs; kritisk diskursanalys; myndighetskommunikation; samer; Sametinget; representationsteori; postkolonial teori;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, Sametingets egna myndighetskommunikation bidrar till att konstruera ojämlika maktrelationer mellan samer och den svenska staten. Remissvar och pressmeddelanden med Sametinget som avsändare studeras genom en kritisk diskursanalys med fokus på hur kunskap, handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar framställs för de båda aktörerna. LÄS MER