Sökning: "Joanna Ausmann"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joanna Ausmann.

 1. 1. Kan extra orala foton och studiemodeller ersätta profilröntgen vid diagnostik inför ortodontisk behandling?

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Joanna Ausmann; Emma Claesson; [2013]
  Nyckelord :ortodonti; diagnostik; mjukvävnad; profilröntgen; sagittal; vertikal; incisivlutning; studiemodell; bedömning; beslutsäkerhet;

  Sammanfattning : BAKGRUND Det är i nuläget ej klarlagt huruvida en mjukvävnadsprofil, utan hjälp av en profilröntgenbild, kan användas för att diagnostisera skelettala käkrelationer. Studiens syfte var att analysera möjligheten till att ställa en basal käkdiagnos och att diagnostisera incisivernas lutning utifrån en mjukvävnadsprofil och studiemodeller. LÄS MER

 2. 2. Basala och dentala avvikelser i sagittalled – en jämförelse av två diagnostiska metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Joanna Ausmann; Emma Claesson; [2011]
  Nyckelord :ortodonti; basala; dentala; kefalometri; modell; diagnostisk; postnormalt bett; prenormalt bett;

  Sammanfattning : Tidigare har man använt sig av gipsmodell och profilröntgen som komplement till den kliniska undersökningen för diagnostisering av bettavvikelser i sagittalled på Tandvårdhögskolan i Malmö. Idag har profilröntgen uteslutits då patienten fått den dentala diagnosen Angle II:I. LÄS MER