Sökning: "Joanna Björklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joanna Björklund.

 1. 1. Förbättrad Slamavvattning : En analys av polymerdoseringens påverkan på sluttorrhalten

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Joanna Björklund; [2019]
  Nyckelord :Vattenrening; akustisk spektroskopi; pappersbruk;

  Sammanfattning : Vatten som används av pappers- och massaindustrin måste renas och då bildas olika sorters slam. För avvattning av slam går det åt stora mängder kemikalier och processen är ofta kostsam. Dock är det en viktig process inom vattenreningen. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars utvisning på grund av brott : med fokus på barns rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Joanna Björklund; [2011]
  Nyckelord :Straffrätt; Utvisning; Utlänningslagen; Barnets bästa; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Förevarande uppsats belyser de fall då en förälders utvisning på grund av brott medför men för den tilltalades barn och i vilken mån det ska beaktas då domstolen fattar beslut i utvisningsfrågan. Enligt art 3 Barnkonventionen och 1 kap 10 § Utlänningslagen (2005:716), UtlL, ska barnets bästa beaktas vid ärenden som rör barn. LÄS MER