Sökning: "Joanna Carlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Joanna Carlsson.

 1. 1. Vårdnadshavares perspektiv på tillitsfulla relationer : En kvalitativ studie av vårdnadshavares uppfattningar och beskrivningar av tillitsfulla relationer mellan dem och förskolans pedagoger.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Joanna Carlsson; Linn Björkebo; [2020]
  Nyckelord :Tillitsfulla relationer; relationer; vårdnadshavare; pedagog; förskola; hem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om och förståelse för vårdnadshavares perspektiv på tillitsfulla relationer mellan förskola och hemmet, vilket lyfts fram i läroplanen som en betydelsefull del av förskolans utbildning (Skolverket, 2018, s. 8). LÄS MER

 2. 2. Två sidor av drevet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Magnus Carlsson; Fanny Gustavsson; Joanna Wahlsten; [2013-04-09]
  Nyckelord :Drevet;

  Sammanfattning : En granskning av medierapporteringen och det redaktionella arbetet kring drevet mot Wanja Lundby-Wedin.... LÄS MER

 3. 3. Wienerbröd löser allt : Ledarstilar och personalneddragningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Joanna Björnklint; Sara Carlsson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ledarstilar i kombination med personalneddragningar. Syftet med denna studie är att undersöka vad det finns för olika ledarstilar och hur de kan användas för att åstadkomma ett fungerande ledarskap. LÄS MER