Sökning: "Joanna Nikola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanna Nikola.

  1. 1. Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Joanna Nikola; Pernilla Borglund Kronander; [2012]
    Nyckelord :gastric bypass; kvalitativ studie; hälsa; kroppsuppfattning; livskvalitet; subjektiv upplevelse; öppna intervjuer;

    Sammanfattning : Fetma är allt vanligare idag, och de senaste åren har förekomsten av fetma ökat och bara i Sverige kan en halv miljon vuxna anses lida av fetma och 2.5 miljoner vara överviktiga. Gastric bypass är en kirurgisk behandling mot övervikt som har fyrdubblats inom en femårs period. LÄS MER