Sökning: "Joanna Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Joanna Persson.

 1. 1. Kyliga lösningar för varma städer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :JoAnna Persson; [2023]
  Nyckelord :Heat wave; urban heat island; physical planning; Nyhamnen; Sjöstaden Värmebölja; urban värmeöeffekt; fysisk planering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Against the backdrop of anticipated increases in both the frequency and severity of heatwaves, this study examines how the municipalities of Malmö and Trelleborg consider future temperature rises. Consequently, the aim of this study has been to explore how heat is perceived as a potential risk in the urban development projects of Nyhamnen and Sjöstaden, and to investigate how the municipalities’ interpretation of the risk concept influences their perception of heat as a risk. LÄS MER

 2. 2. Ett betydelsefullt val : En kvalitativ studie om åtta F-3 lärares val av barnlitteratur i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joanna Persson; Hanna Sarajlic; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Skönlitteratur; Litteratur; Undervisning; F-3; Grundskola; Intervju; Lärare; Val; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta grundskolelärare i årskurserna f-3 väljer den barnlitteratur de använder i undervisningen och varför de väljer den, det vill säga syftet med valet av bok. Tidigare forskning tyder på att barnlitteratur kan bidra till kunskapsutveckling hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. I hemmets trygga vrå : En diskursanalys av hushållsberedskap

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Joanna Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hand i hand mot en hållbar framtid? : En kvalitativ studie om sju F-3 lärares förhållningssätt till hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joanna Persson; Alice Lindbom; [2017]
  Nyckelord :sustainable development; value education; Hållbar utveckling; socialt klimat; värdegrund; miljö; grundskola F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur sju F-3 lärare ser på undervisning för hållbar utveckling samt fördjupa kunskapen om hur de arbetar med hållbar utveckling. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där informanterna arbetar på olika skolor. LÄS MER

 5. 5. Hushåll och krisberedskap : Hur hushåll skapar mening om hemmets krisberedskap – med fördjupning i föräldraskapet och det egna ansvaret.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Andrea Eriksson; Joanna Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER