Sökning: "Joanna Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Joanna Pettersson.

 1. 1. Räddad eller riskerad : En hermeneutisk studie om upplevelser och erfarenheter av Sugardejting

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Joanna Pettersson; Rana Mansor; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara levande begravd : En litteraturstudie om vuxna individers upplevelser av att leva med Locked-in Syndrom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emma Robertsson; Joanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :lidande; livsvärldsteorin; Locked-in Syndrom; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Locked-in Syndrom är ett neurologiskt syndrom som har uppkommit via en skada på hjärnstammen. Tillståndet bidrar till en paralysering av kroppen, vilket gör att kroppens funktioner blir kraftigt nedsatta. Kommunikationsförmågan blir vanligtvis även nedsatt och ögonrörelser är generellt den enstaka rörelsen som kan utföras. LÄS MER

 3. 3. From Rome to Ireland : a comparative analysis of two pagan goddesses and a Christian saint

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Joanna Pettersson; [2018]
  Nyckelord :History of Religions; Saint Brigid; Saint Brigit; Celtic religion; Celtic mythology; Minerva; Roman religion; Goddess; Hagiography; Brigid; Brighid;

  Sammanfattning : In Celtic religious studies, it is often difficult to find reliable textual sources if you are working with pre-Christian religion, since all text is written in a Christian context. As a result, Celtic scholars have to look outside of the pre-Christian Celtic context, to search for knowledge elsewhere. LÄS MER

 4. 4. The Sheela-na-gig and the creation of her history : a comparative analysis of two theories concerning the mysterious medieval figure

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Joanna Pettersson; [2017]
  Nyckelord :History of Religions; Sheela-na-gig; Sheila-na-gig; Romanesque; Art History; Fertility; Folklore; Folk Deity; Goddess; Childbirth; Lust; Sexuality; Anthony Weir; James Jerman; Barbara Freitag; Religionshistoria; Sheela-na-gig; Sheila-na-gig; Romanesque; Konsthistoria; Fertilitet; Folklore; Gudom; Gudinna; Barnafödsel; Lust; Sexualitet; Anthony Weir; James Jerman; Barbara Freitag;

  Sammanfattning : After scholars started conducting research on the medieval Sheela-na-gig carvings, a number of theories regarding the purpose and origin of the figure have been suggested. The question has been tackled through many different approaches, but still remains unfinished as there are no written records explaining what the Sheela-na-gig figure actually is. LÄS MER

 5. 5. Gula & Ninisina; identiska eller olika? : en jämförande textanalys av två gudinnor från Mesopotamien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Joanna Pettersson; [2015]
  Nyckelord :History of Religions; Assyriology; Mesopotamia; Ninisina; Gula; Healing; Goddess; Religionshistoria; Assyriologi; Mesopotamien; Ninisina; Gula; Healing; Helande; Gudinna;

  Sammanfattning : Thousands of years ago in Ancient Mesopotamia there was an abundant Pantheon of gods and goddesses. Circa 3000–2300 B.C.E, separate cults started to form relating to two of these goddesses: Ninisina and Gula. LÄS MER