Sökning: "Joanna Rosenblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanna Rosenblad.

  1. 1. Sena nätter och farliga män –Vad säger media? : En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

    Författare :Hanna Andersson; Joanna Rosenblad; [2017]
    Nyckelord :Crime victim; gender theory; masculinity; media; printed media; rape; rape victim; stigma.; Brottsoffer; genusteori; maskulinitet; media; stigma; tryckt press; våldtäkt; våldtäktsoffer.;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur våldtäktsoffer framställs i två olika tidningar (Dagens nyheter och Aftonbladet) och om det finns någon skillnad i framställningen beroende av offrets kön. Studien är gjord genom att tillämpa kritisk diskursanalys på de valda tidningsartiklarna för att se om det finns några skillnader. LÄS MER