Sökning: "Joanne Shekh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanne Shekh.

  1. 1. Tandhygienistens pedagogiska funktion för barn och ungdomar med kognitiva funktionshinder

    Magister-uppsats,

    Författare :Joanne Shekh; [2013-06-24]
    Nyckelord :tandhygienist; barn med kognitiva funktionshinder; patientundervisning;

    Sammanfattning : Barn och ungdomar med kognitiva funktionshinder löper större risk att drabbas av sämre tandhälsa än övriga (Gabre, Martinsson och Gahnberg 2001). Det är ett problem som tandhygienister måste vara medvetna om när de i sitt dagliga verk arbetar med patientundervisning. LÄS MER