Sökning: "Job satisfaction"

Visar resultat 1 - 5 av 691 uppsatser innehållade orden Job satisfaction.

 1. 1. Sjuksköterskors hantering av upplevd empatitrötthet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rebecca Kilstadius Landgren; Sabina Claesson; [2022]
  Nyckelord :Coping strategies; compassion fatigue; nurses; nursing; patientcentred care; patient safety; Copingstrategier; empatitrötthet; omvårdnad; patientsäker vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet beskrivs som ett successivt slitage på vårdpersonalensförmåga att engagera sig samt värna om sina patienter och kollegor.Sjuksköterskor löper en stor risk att drabbas av empatitrötthet. Minskadarbetsglädje, irritabilitet och kronisk trötthet är exempel på kännetecken avempatitrötthet. LÄS MER

 2. 2. Patienten betraktas som ett nummer och inte som en människa : En integrerad litteraturstudie om crowding

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Martinez; Suzanne Thern; [2022]
  Nyckelord :crowding; emergency departments; nurses experiences; patients experiences; caring-relation; environment; patient safety; crowding; akutmottagningar; sjuksköterskors erfarenheter; patienters erfarenheter; vårdrelation; miljö; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crowding är ett fenomen som innebär en stor ansamling av personer på en och samma plats. På akutmottagningar blir crowding en utmaning då antalet patienter överskrider antalet sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av kollegiala relationer i förskolan : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joanna Feurst; Felicia Nelinder; Evelina Saarinen; [2022]
  Nyckelord :collegial learning; preschool teachers; SOC; social health; social support; sociocultural perspective; work teams; arbetslag; förskollärare; KASAM; kollegialt lärande; social hälsa; socialt stöd; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ständiga samhällsförändringar berör förskolans arena i form av förändringar i arbetssätt, läroplan samt ökade kvalitetskrav. Samtidigt är aspekten kring huruvida dessa omställningar påverkar förskollärarnas tillgång till resurser, social gemenskap och kollegialt lärande tämligen outforskad. LÄS MER

 4. 4. Employee work performance during the COVID-19 pandemic : Effects of transformational leadership and employee work environment

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Chi-Manh Tran; Paul Idodo; [2022]
  Nyckelord :Structural equation model SEM ; Work Environment; Transformational Leadership; Work-Life Balance; Job Satisfaction; Work Performance;

  Sammanfattning : This thesis explores the effect of transformational leadership, employee work environment, job satisfaction, and work-life balance on employee work performance. It begins by looking at existing literature on the effectiveness of transformational leadership as one of the relevant leadership styles in situations that require urgent business system transformation and adaptation as witnessed in the COVID-19 pandemic. LÄS MER

 5. 5. Arbetstrivsel hos vårdpersonal : En kvantitativ studie om huruvida socialt stöd, autonomi och månadslön har ett samband med arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelin Skoglund Gutierrez; Louisa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; Social support; Autonomy; Salary; Healthcare staff; Arbetstrivsel; Socialt stöd; Autonomi; Lön; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Att undersöka arbetstrivsel är betydelsefullt för att bättre förstå det personliga välbefinnandet och för att hjälpa organisationer att fungera på bästa möjliga sätt. Syftet med vår studie var att undersöka om socialt stöd, autonomi samt månadslön predicerar arbetstrivsel hos vårdpersonal. LÄS MER