Sökning: "Job search"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Job search.

 1. 1. Optimizing The Employer Value Proposition : A Study on Value Perceptions Amongst Passive Job-Seekers Within the Engineering Industry

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amina Catic; Melissa Todorovska; [2021]
  Nyckelord :Employer Attractiveness; Employer Brand; Employer Value Proposition; Work Attributes; Attitudes; Hierarchy of Effects;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this explanatory study is to extend the knowledge of how to develop an employer value proposition that conveys an attractive employer brand. Literature Review: Literature reviewed for this study includes the concepts of employer brand, employee value proposition, and different aspects of work attributes (i.e. LÄS MER

 2. 2. Exploring Connections within Documented-non-European Immigrants' Social Networks and the Influence of the Connections in Labour Market Integration, Lund-Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Doerte Cudjoe-Teye; [2021]
  Nyckelord :Documented-Non-European Immigrants; Labour Market Integration; Immigrants Social Networks; Social Capital; Networks of Connections; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the labour integration of documented-non-European immigrants into the Swedish labour market through their immigrants' networks. Most documented-non-European immigrants face labour integration challenges due to the lack of specific labour skills. LÄS MER

 3. 3. With a Little Help from my Networks : Connecting Graduates to Jobs in Kenya

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Meike Wagner; [2021]
  Nyckelord :Social networks; graduates; Kenya; recruitment processes; job search strategies;

  Sammanfattning : After school, Kenyan graduates struggle in a labour market that does not offer enough employment opportunities. Some graduates search for years, get disillusioned, and give up ever finding formal employment. Some find jobs, but not necessarily in the field of their profession, and possibly below their qualification. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecka Fritz; Daniel Hällström; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Home; Next of kin; Nursing; Palliative care; Relationship; Hemmet; Närstående; Omvårdnad; Palliativ vård; Relation; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. LÄS MER

 5. 5. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER