Sökning: "Job-embeddedness"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Job-embeddedness.

 1. 1. I'm not a psychologist, I'm not a school nurse, I am a teacher: A qualitative study about how former teachers view their reasons for leaving the occupation

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Markus Eriksson; Johanna Hansson-Dahl; [2020]
  Nyckelord :teacher; voluntary turnover; turnover intention; public sector; educational staff;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how former teachers view their reasons for leaving the teaching occupation in the context of the Swedish compulsory school. The study took a qualitative form where nine semi-structured interviews were conducted. The participants were all former teachers, including a number of first teachers. LÄS MER

 2. 2. Ett verktyg för att förstå vad som får anställda att stanna respektive lämna små och medelstora företag : En studie baserad på job embeddedness theory

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Adam Valfridsson; Tobias Bergenudd; [2020]
  Nyckelord :Job embeddedness theory; employee retention; intention to leave; small and mediumsized enterprises.; Job embeddedness theory; behålla personal; intentioner att lämna; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Små och medelstora företag står inför utmaningar med att behålla personal, där job embeddedness theory kan fungera som ett verktyg för små och medelstora företag i deras arbete med att behålla personal. Syftet med studien är att beskriva vad som får personal att vilja stanna respektive lämna i små och medelstora företag utifrån aspekterna 1) relation 2) passform och 3) uppoffringar. LÄS MER

 3. 3. Varför statligt anställda tjänstemän väljer att stanna i organisationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Angelica Hammarström; Victoria Sunnerhage; [2019]
  Nyckelord :Statlig myndighet; job embeddedness; arbetsliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån teorin job embeddedness undersöka vilka anledningar anställda inom den offentliga sektorn med tjänstemannabefattning anser viktiga för att stanna kvar på sin arbetsplats. Studien genomfördes kvalitativt genom semistrukturerade intervjuer med nio stycken tjänstemän från tre olika myndigheter i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Det är lönen som räknas, eller? : En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Elin Emanuelz; Emma Nordh; [2017]
  Nyckelord :pay; social security; workload; job embeddedness; psychological contract; motivational factors; lönesatsning; socialsekreterare; arbetsbelastning; job embeddedness; arbetslivsförankring; psykologiska kontrakt; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats. LÄS MER

 5. 5. Karriärmöjligheter inom Arbetsförmedlingen : En kvalitativ studie om hur de anställda upplever sina karriärmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Brunnander; Adina Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsförmedlningen; career development; career opportunities; job satisfaction; job embeddedness; Arbetsförmedlingen; karriärutveckling; karriärmöjligheter; trivsel; job embeddedness;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to examine what career opportunities the Swedish employment service Arbetsförmedlingen can provide, as well as how the employees perceive their career development opportunities. Furthermore, we have touched on what it is that makes employees feel satisfied with their job and workplace, and also stay in the organization. LÄS MER