Sökning: "Jobbsökning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Jobbsökning.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. 400contacts

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Robin Olofsson; [2017]
  Nyckelord :WordPress; spelifiering; CMS; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Projektet avser att implementera spelifieringselement på den ideella bloggen 400contacts, en blogg som coachar och tipsar om jobbsökning i Sverige för nyanlända. Detta ska uppnås genom att använda sig av modeller av Yu-kai Chou, en framstående person inom området om spelifiering. LÄS MER

 3. 3. Att söka jobb med webbaserad portfolio : Hur arbetssökande bör gå till väga för att bygga en webbaserad portfolio som motsvarar potentiella arbetsgivares förväntningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Petter Larsson; Johan Carlsson; [2016]
  Nyckelord :web-based portfolio; portfolio; personal branding; recruitment; web development; graphic design; webbaserad portfolio; portfolio; personligt varumärke; rekrytering; webbutveckling; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien var att ge arbetssökande inom branschen för grafisk formgivning och webbutveckling en uppfattning om hur en webbaserad portfolio bör utformas för att uppfylla branschens förväntningar. Metod – Studien har använt sig av två huvudsakliga metoder. LÄS MER

 4. 4. ”I mitt hemland var jag på toppen, i Sverige är jag på botten” : En studie som undersöker vilka hinder som utländska akademiker upplever inför inträdandet på den svenska arbetsmarknaden.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Ardita Krasniqi; [2016]
  Nyckelord :integration; hinder; utländska akademiker; arbetsmarknad; svenska; utbildning; kompetens; arbete; praktik; nätverk; kontakter; governance; styrning; implementering; ansvarsutkrävande;

  Sammanfattning : I Sverige finns det många utländska akademiker som varken jobbar inom det dom är utbildade till i sitt hemland eller arbetade med i sitt hemland. Anledningen till att de utländska akademikerna inte jobbar inom sitt yrke beror på att de upplever olika hinder i samhället, från myndigheter men också från sina nätverk och kontakter när de ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Hur fångar vi morgondagens arbetskraft? : Employer Branding för ingenjörer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Joakim Davidsson; Magnus Svensson; [2015]
  Nyckelord :Employer Branding; Ingenjörer; Strategisk kompetensförsörjning; Pendling; Jobbsökande; Utvecklingsmöjligheter; Ledarskap och arbetskultur;

  Sammanfattning : Bristen  på  kompetent  och  utbildad  arbetskraft  inom  det  tekniska  området  är  påtagligt  för  många  organisationer  idag  och  Indexator  Rotator  Systems  är  en  av  dem.  Det  geografiska  läget  för  företaget  Indexator  Rotator  Systems  presenterar  ännu  en  utmaning  i  konkurrensen  om  arbetskraften  med  andra  arbetsgivare. LÄS MER