Sökning: "Jobless recovery"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Jobless recovery.

 1. 1. Trends, cycles and institutions : -Job polarization and the business cycle in Europe

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Kernen; [2018]
  Nyckelord :Job polarization; jobless recovery; labor market institutions; employment; routine-biased technological change; business cycle;

  Sammanfattning : This thesis studies the cyclical aspect of job polarization in Europe. Contributions include offering a comparison to the findings of previous research on the United States, and extending the analysis by introducing labor market institutions. LÄS MER

 2. 2. Vart tog jobben vägen? Jobless growth i Sverige 2002-2005

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linus Björkdahl; Oskar Hultin; [2015-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av de frågor som diskuteras allra mest i politiken är hur man bäst gör för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Den nuvarande regeringen har som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020, genom en ”modern och aktiv näringspolitik” (Regeringskansliet, 2014). LÄS MER

 3. 3. Tillväxt utan nyanställningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Mats Wirenstål; Marcus Olsson; [2006]
  Nyckelord :Jobless recovery; Sysselsättning; Tillväxt; Strukturomvandling;

  Sammanfattning : När IT-kraschen inträffade under 2001 fick den påtagliga konsekvenser för svensk ekonomi. Tillväxten, som tidigare varit hög, fick negativa värden och sysselsättningsökningen avstannade. När sedan tillväxten återhämtade sig, efter knappt ett år, förblev sysselsättningsnivån oförändrad. LÄS MER

 4. 4. Jobless Growth in Sweden?: A Descriptive Study

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Anna Swane; Hanna Vistrand; [2006]
  Nyckelord :Jobless growth; Business cycle; Okun s law; Employment; GDP;

  Sammanfattning : The buzzword of the 21st century concerning business cycles is the notion of jobless growth. Sweden has experienced growth in GDP without an accompanying increase in employment, causing politicians and other debaters to dub the recent recovery as jobless. LÄS MER