Sökning: "Jobs To Be Done"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Jobs To Be Done.

 1. 1. Automation inom lager -Sociala aspekter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Alander; Tony Åsberg; [2020]
  Nyckelord :lager; automation; arbetsmiljö; drivfaktor; arbetstillfällen; warehousing; working environment; driving forces; job opportunities;

  Sammanfattning : De två senaste århundradena har kantats av återkommande oroligheter kring huruvida automation och ny teknologi kommer att eliminera arbetstillfällen för samhällets medelklass. Ämnet automation tillhör idag en av de stora diskussionerna inom logistikbranschen, och inte minst inom lager, där detta beror delvis på en stark tillväxt inom e-handel och tredjepartslogistik. LÄS MER

 2. 2. So that our children can dream : A study that follows five people’s emigration journey from North Macedonia to Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Claudia Kamceva; [2020]
  Nyckelord :Unemployment; North Macedonia; Corruption; Migration; Work related migration; emigration; living standards; Arbetslöshet; Nordmakedonien; emigrera; levnadsvillkor;

  Sammanfattning : I denna studie följer man fem olika personers erfarenheter av att ha flyttat från Nordmakedonien till Sverige för att arbeta. Studiens mål är att ta reda på vilka utmaningar individerna upplevde på den Nordmakedonska arbetsmarknaden samt orsakerna som lett till att individerna valt att lämna sitt hemland i hopp om en bättre framtid i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Occlusion method to obtain saliency maps for CNN

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Thomas Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Saliency map; explanatory model; process focussed XAI; MNIST; image classifying CNN.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This Bachelor project will study convolutional neural networks created for image classification. Furthermore, it will specifically use an explanatory model for how the network decided a certain classification output. This is to increase the interpretability of the network. LÄS MER

 4. 4. Partnering i en mindre kommun - en SWOT-analys

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Linus Landergren; Anton Alinder; [2020]
  Nyckelord :Partnering;  communication;  smaller municipalities; soft parameters; hard parameters; SWOT;  cooperation; alterations and additional work.  ; Partnering;  kommunikation; mindre kommun;  mjuka parametrar; hårda parametrar; SWOT;  samarbete; ÄTA-arbeten.  ;

  Sammanfattning : Purpose: In today´s (2020) construction industry, partnering is mostly used in larger projects and municipalities. The purpose of this report is to study why partnering is not used to a greater extent in smaller municipalities. LÄS MER

 5. 5. Advertising Strategies to Recruit Young Professionals in the Public Sector : A Multiple Case Study

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Daphne Peulers; Katarina Tukaric; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Advertising; Public Sector; Young Professionals;

  Sammanfattning : Abstract Employer branding is an approach to recruit potential employees, it can be significant for organizations to have the most appropriate human capital in order to increase the effectiveness and build competitive advantage. It is important for all types of organizations, equally for the private and public sector, to understand what effect advertising has on potential employees. LÄS MER