Sökning: "Jodkontrastmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Jodkontrastmedel.

 1. 1. Jodkontrastinducerad tyreoideadysfunktion och riskfaktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christine Drugge; Tin Mai; [2021-06-08]
  Nyckelord :Jodkontrastmedel; tyreoideadysfunktion; hypertyreos; hypotyreos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Radiologiska undersökningar har ökat med 130% mellan 2005 och 2008. Vid radiologiska undersökningar som DT eller angiografi kan jodkontrastmedel användas för att förstärka visuella skillnader mellan anatomiska strukturer. LÄS MER

 2. 2. Tyreoideapåverkan av intraarteriellt jodkontrastmedel efter koronarangiografi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Madeleine Björs; Tami Yzden; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utförs cirka 40 000 koronarangiografier årligen. I samband med koronarangiografi används intraarteriellt jodkontrastmedel. Tyreoidea (sköldkörteln) är avgörande för metabolismen och hormonproduktionen kan påverkas av jod-injicering. LÄS MER

 3. 3. N-Acetylcystein som hydreringsalternativ mot kontrastmedelsinducerad nefropati : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Johansson; Ulrika Lagervall; [2016]
  Nyckelord :Hydration; contrast media; contrast induced nephropathy; N-Acetylcysteine; placebo; radiographer; Hydrering; kontrastmedel; kontrastmedelsinducerad nefropati; N-Acetylcystein; placebo; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Inledning: Jodkontrastmedel är ett läkemedel som administreras av röntgensjuksköterskan för att förbättra kontrasten mellan inre organ och vävnader samt skilja mellan normala och patologiska områden. Jodkontrastmedel gavs uppskattningsvis i 80 miljoner doser över hela världen år 2003. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av information till patienten - om jodkontrastmedel påverkan i kroppen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nicole Nelson; Sonia Gonzalez Olea; [2014-07-01]
  Nyckelord :radiology; contrast media; information; adverse reaction; patient education; communication; anxiety; CT; consent; skills; emergency; safety;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontrastmedel är ett flytande medel som injiceras i kroppen för att förstärka skillnader mellan kroppens olika vävnader. Jodkontrastmedel används varje dag i samband med vissa bestämda röntgenundersökningar. Effekten av kontrastmedel underlättar för att få en bra bilddiagnostik. LÄS MER

 5. 5. Frågor som ställs inför datortomografi med intravenösa jodkontrastmedel : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Amanda Blomfeldt; [2013]
  Nyckelord :datortomografi; jodkontrastmedel; nationella rekommendationer; frågeformulär; frågor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förutom de diagnostiska fördelarna med jodkontrastmedel finns det samtidigt risker. Nedsatt njurfunktion, diabetes och hjärtsvikt är några av de riskfaktorer som kan leda till att patienten drabbas av en kontrastmedelsinducerad njurskada. Allergi och astma utgör riskfaktorer för en akut överkänslighetsreaktion. LÄS MER