Sökning: "Joel Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Joel Andersson.

 1. 1. Materialförsörjning för ett fossilfritt Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Caroline Ahlqvist Hillforth; Joel Andersson; Lovisa Olofsson; Frida Aronsson; William Stefansson; Martin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fossilfritt; kritiska material; hållbar utveckling; metallintensitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte vilka råmaterial som kan anses vara innovationskritiska för en omställningtill ett fossilfritt samhälle, utifrån framtidsscenarier för Sveriges elproduktion och personbilstrans-port. Utifrån prognoser för Sveriges elproduktion kring 2050 från Energimyndigheten, KVA ochIVA, samt extrapolering av historiska data för personbilar enligt SCB, beräknades två scenarier förden metallåtgång utvecklingen av sol- och vindkraftverk, samt elbilar, skulle kräva. LÄS MER

 2. 2. Samverkan för den goda staden : En studie om samverkan i planprocessens tidiga skeden mellan kommun och Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Joel Andersson; Adam Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cross-sectoral collaboration; Urban planning; The Swedish Transport administration; municipalities; The good city.; Samverkan; Samhällsplanering; Trafikverket; Kommun; Den goda staden;

  Sammanfattning : Samverkan mellan Trafikverket och kommunen i styrningen av rummet är vad som studeras i denna uppsats. Dessa två aktörers makt och ansvar i den övergripande samhällsutvecklingen ses som stort, varför samverkan mellan dessa aktörer är intressant att undersöka. LÄS MER

 3. 3. Användarutvärdering av aspekter inom datorbaserad realtidssnö : När bedömningen är subjektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joel Erneling Håkansson; Fredrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Datorgrafik; Snö; Bilspel;

  Sammanfattning : Arbetets mål är att undersöka vilka snöaspekter en användare föredrar i ett bilspel med realtidssimulerad snö. Bakgrunden går igenom och förklarar begrepp inom området snö i datorgrafik. Tidigare artiklar inom liknande områden diskuteras och används även som bakgrund för snömetoder som tas upp i samma del. LÄS MER

 4. 4. Developing Primary Controls for Multiple CE-Machines in a Teleoperation's Environment

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ingo Andersson; Joel Garbers; [2020]
  Nyckelord :Assisted tele-remote operation; teleoperation; automation; Construction equipment; remote controlling; heavy machines; heavy equipment operator; human factors; assisterad telefjärrstyrning; fjärrstyrning; automatisering; tung industri; anläggningsmaskiner;

  Sammanfattning : Background: An intermediate step towards fully autonomous construction equipment is “assisted tele-remote operation”. These sorts of operations imply that an operator remotely supports machines that has encountered a situation that autonomous systems onboard the construction machines (CM) cannot solve. LÄS MER

 5. 5. The Cooperative Role Model : A study of the Role Model Effect in rural agricultural cooperatives in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :Role Model Effect; agricultural cooperatives; Rwanda; symbolic representation; leadership; gender roles;

  Sammanfattning : With the highest representation of female parliamentarians in the world, Rwanda is a frequently reoccurring case when studying the impact of increased female representation. In this debate, little attention has been given to symbolic representation and particularly to the concept of the Role Model Effect. LÄS MER