Sökning: "Joel Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Joel Andersson.

 1. 1. Arbetet för en Attraktivare kommun : En jämförelsestudie mellan Hammarö och Grums kommuns strategier för platsmarknadsföring och en ökad attraktivitet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :platsmarknadsföring platsidentitet platsattraktivitet;

  Sammanfattning : This essay is studying Hammarö and Grums work to increase place attractivness, strategies for marketing and the impact on the demographics. The introduction describes the two places guidelines and goals from their respective layout plan. The topic is based on the urbanization and the tendency of people moving away and leaving smaler places. LÄS MER

 2. 2. Materialförsörjning för ett fossilfritt Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Caroline Ahlqvist Hillforth; Joel Andersson; Lovisa Olofsson; Frida Aronsson; William Stefansson; Martin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fossilfritt; kritiska material; hållbar utveckling; metallintensitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte vilka råmaterial som kan anses vara innovationskritiska för en omställningtill ett fossilfritt samhälle, utifrån framtidsscenarier för Sveriges elproduktion och personbilstrans-port. Utifrån prognoser för Sveriges elproduktion kring 2050 från Energimyndigheten, KVA ochIVA, samt extrapolering av historiska data för personbilar enligt SCB, beräknades två scenarier förden metallåtgång utvecklingen av sol- och vindkraftverk, samt elbilar, skulle kräva. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan prefabricerade och platsgjutna betongbroar - Med hänsyn till arbetsmiljö och arbetsutförande

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jesper Andersson; Joel Henegård; [2020]
  Nyckelord :Betong; betongbroar; arbetsmiljö; prefabricering; arbetsutförande; platsgjutning;

  Sammanfattning : Alla människor som någonsin har åkt bil har också suttit i långa, långsamma bilköer förbibyggarbetsplatser. Byggnadsmetoder som används i dag är beroende av faktorer som kan göraarbetsplatsen krävande och farlig för de som passerar och för personal på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Samverkan för den goda staden : En studie om samverkan i planprocessens tidiga skeden mellan kommun och Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Joel Andersson; Adam Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cross-sectoral collaboration; Urban planning; The Swedish Transport administration; municipalities; The good city.; Samverkan; Samhällsplanering; Trafikverket; Kommun; Den goda staden;

  Sammanfattning : Samverkan mellan Trafikverket och kommunen i styrningen av rummet är vad som studeras i denna uppsats. Dessa två aktörers makt och ansvar i den övergripande samhällsutvecklingen ses som stort, varför samverkan mellan dessa aktörer är intressant att undersöka. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av olika fuktmodeller för dimensionering av KL-trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :CLT; moisture; Eurocode 5; weather protection; service classes; load-duration classes; design; KL-trä; fukt; Eurokod 5; klimatklass; lastvarighetsklass; väderskydd; dimensionering;

  Sammanfattning : Byggnader konstruerade av KL-trä har blivit allt vanligare i Sverige och i resten av världen de senaste 20 åren. Trä är en förnyelsebar resurs och materialet tillåter varierad arkitektur. Eftersom trä är ett hygroskopiskt material finns det risker med att utsätta konstruktionen för nederbörd. LÄS MER