Sökning: "Joel Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Joel Andersson.

 1. 1. The Cooperative Role Model : A study of the Role Model Effect in rural agricultural cooperatives in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :Role Model Effect; agricultural cooperatives; Rwanda; symbolic representation; leadership; gender roles;

  Sammanfattning : With the highest representation of female parliamentarians in the world, Rwanda is a frequently reoccurring case when studying the impact of increased female representation. In this debate, little attention has been given to symbolic representation and particularly to the concept of the Role Model Effect. LÄS MER

 2. 2. Kontemplativa Landskap : exempelstudier i Japan

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :kontemplation; japanska trädgårdar; meditation; sinnlighet; andlighet; fenomenologi;

  Sammanfattning : Människan har behov som går utöver de rent fysiska och sociala och kan förstås som en meningssökande varelse. I ett mer sekulariserat samhälle har landskapet kommit att spela en större roll för många människor i deras strävan efter att få utlopp för behov som traditionellt framförallt förknippats med religiositet. LÄS MER

 3. 3. Den diskursiva kampen om utvecklingen av Sofielund, Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Joel Andersson; Patrik Gredemyr; [2019]
  Nyckelord :Business Improvement District; entrepreneurialism; creative class; sustainable development; rationality; hegemony;

  Sammanfattning : This study concerns the urban development of the former industrial district Sofielund, Malmö. The area is widely know for it’s mix of cultures, activity and grass root culture, which provides the city of Malmö with a large social and culture arena. LÄS MER

 4. 4. E-bike users are lazy… and healthy : A study in consumer behaviour on the symbolic values of e-bikes, why some want e-bikes and others avoid them.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER); Högskolan i Halmstad/Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

  Författare :Joel Ahlbom; Daniel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Marketing; International marketing; segment; sales; electric bicycles; E-bikes; Pedelec; User imagery; ideal social self-image congruence; brand avoidance; symbolic consumption; symbolic brand avoidance; Marknadsföring; elcyklar; miljö; typiska användare; varumärke;

  Sammanfattning : Research question: To examine what aspects affect some consumers to avoid e-bikes and others to desire them. Purpose: The main purpose of this study is to see if e-bikes have a symbolic value. We aim to see if e-bikes is associated as an environmentally friendly product. We will examine stereotypes and brand avoidance. LÄS MER

 5. 5. A Linear Framework for Orbit Correction in the High-Luminosity Large Hadron Collider

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :CERN; HL-LHC; LHC; accelerator physics; orbit correction; error correction; closed orbit; Twiss; beam dynamics; dynamical systems; Python; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In a circular accelerator the closed orbit can be viewed as the mean position of particles in a beam. The closed orbit is perturbed by machine errors and can be manipulated by dedicated corrector magnets. LÄS MER