Sökning: "Joel Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Joel Bergström.

 1. 1. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER

 2. 2. Global manufacturing networks

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Ricard Bergström; Joel Renulf; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Intervjua Möbler : Ett arbete om tyst kunskap och om att kommunicera hantverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Joel Åkerblom; Susanna Bergström; [2016]
  Nyckelord :möbelsnickeri; uppmätning; uppmätningar; möbler; kommunikation; film;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker vi hur uppmätningar, dokumentation och tillverkning kan vara en väg till djupare förståelse för hantverk. Dokumentations- och uppmätningsfasen ck oss att förstå hur en snickare för länge sedan kan ha resonerat i val av material, konstruktion och tillverkningssätt samt formgivning. LÄS MER

 4. 4. Konkurrens vid offentlig upphandling : Särskilt avseende oseriösa anbud

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Joel Bergström; [2016]
  Nyckelord :Offentlig upphandling;

  Sammanfattning : Lagarna om offentlig upphandling har som syfte att bidra till att den inre marknaden inom EU upprätthålls. Osund konkurrens förhindrar att offentliga myndigheter gör bra affärer. LÄS MER

 5. 5. Robotfotboll 2

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Jonas Alexandersson; Joel Andersson; Tobias Bergström; Jonathan Kammerland; Simon Sundell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER