Sökning: "Joel Jerrhag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joel Jerrhag.

 1. 1. Migrationsverket - En studie i att undantas från lagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Jerrhag; [2014]
  Nyckelord :Weber; new public management; vårt offentliga etos; lagen om offentlig upphandling; tillfälliga anläggningsboende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Through using what Lennart Lundquist terms as "our public ethos" I have come to the conclusion that the Swedish Migration Office's desire to be exempted from the law of public procurement (LOU) can be understood in terms of reference to both economic and democratic values. This thesis also explains the fundamentals of the Weberian rational-legal authority and how it together with New Public Management have influenced the way the Migration Office is organized and how they exert their every day work. LÄS MER

 2. 2. IVF och världsbanken - Två sidor av samma mynt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Kvist; Joel Jerrhag; [2014]
  Nyckelord :Världsbanken; Internationella Valutafonden; Internationell Politisk Ekonomi; Joseph Stiglitz; Neoliberalism; Washington Consensus; Social Sciences;

  Sammanfattning : IVF och världsbanken är två grundpelare i det ekonomiska systemet. Ända sedan deras födelse vid Bretton Woods konferensen 1944 har de varit nyckelaktörer i uppbyggnaden av ekonomier. På senare år har organisationerna varit verksamma i att övervaka det monetära systemet och i kriget mot fattigdom världen runt. LÄS MER