Sökning: "Joel Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Joel Nilsson.

 1. 1. Sambandet mellan könsintegrerat utövandeoch självbestämmandemotivation inom dodgeball

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Calle Centerlund; Pierre Corvellec; Joel Nilsson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Dodgeball; Idrott; Könsintegrerad; Mixed; Motivation; Multipelregressionsanalys; SDT;

  Sammanfattning : Dodgeball är en snabbt växande sport där målet är att eliminera motståndare genom att kasta bollar på varandra. Sportens tävlingskategorier innefattar dam, herr samt mix (könsintegrerad) och träning utförs framför allt i den sistnämnda. LÄS MER

 2. 2. Possibilities of automatic detection of "Async Wait" Flaky tests in Python applications

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joel Nilsson; [2021]
  Nyckelord :flaky test async wait asynchronous waiting python;

  Sammanfattning : Flaky tests are defined as tests that show non-deterministic outcomes, meaning they can show both passing and failing results without changes to the code. These tests cause a major problem in the software development process since it can be difficult to know if the cause of a failure originates from the production- or test code. LÄS MER

 3. 3. Är hållbarhet hållbart i landet lagom? : En kvantitativ studie om hållbarhet och utdelningspolicy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joel Nilsson; Aton Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Utdelningspolicy; direktavkastning; utdelningsgrad; hållbarhet; ESG; agentteorin; signalteorin; intressentmodellen; stora svenska aktiebolag;

  Sammanfattning : Det finns ett växande intresse för konceptet hållbarhet i samhället, vilket även avspeglar sig i hur forskningen utvecklas. Det går att se att nya studier kontinuerligt upprättas med fokus på hur hållbarhet påverkar alltifrån oss som individer till samhället som helhet. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av ritningshantering i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Berglund; Ellen Brunnström Rockborn; Nils Johansson; Robin Lidekrans; Emil Nilsson; Viktor Wahlberg; Joel Wittlock; [2020]
  Nyckelord :Ritningar; Byggbranchen; Digitalisering; Användarvänlighet;

  Sammanfattning : Detta är en kandidatrapport skriven för kursen TDDD96: Kandidatprojekt i progamvaruutveckling där en grupp tillsammans arbetar mot en kund för att skapa värde för denne. I denna rapport presenteras de undersökningar som gjorts och det resultat som framkommit under våren 2020 efter 15hp arbete. LÄS MER

 5. 5. Samverkan för den goda staden : En studie om samverkan i planprocessens tidiga skeden mellan kommun och Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Joel Andersson; Adam Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cross-sectoral collaboration; Urban planning; The Swedish Transport administration; municipalities; The good city.; Samverkan; Samhällsplanering; Trafikverket; Kommun; Den goda staden;

  Sammanfattning : Samverkan mellan Trafikverket och kommunen i styrningen av rummet är vad som studeras i denna uppsats. Dessa två aktörers makt och ansvar i den övergripande samhällsutvecklingen ses som stort, varför samverkan mellan dessa aktörer är intressant att undersöka. LÄS MER