Sökning: "Joel Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Joel Olsson.

 1. 1. Improvements of ground anchors for Better Shelter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Joel Olsson; Richard Härlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is part of a bachelor’s degree project in solid mechanics at KTH, Stockholm. It is performed by two students on behalf of the social enterprise Better Shelter, which provides shelters for people displaced by war and natural disasters. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Anton Olsson; Joel Castellanos Fontes; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; mikroföretag; byggbransch; arbetsrelaterade olyckor; hälsa och säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de farligaste branscherna i Sverige idag och genererar i snitt fler arbetsrelaterade dödsfall än någon annan bransch. Stora satsningar har gjorts i Sverige och övriga Europa för att öka säkerheten och minska dödsolyckorna i branschen. LÄS MER

 3. 3. "Är det nu vi pratar om?" : En kvalitativ studie om hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :history; history didactics; history consciousness; historical time; sequence; narrator; actor; canon; small story; big story; middle school; historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historisk tid; sekvens; berättare; aktör; kanon; den lilla historien; den stora historien; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare på mellanstadiet förhåller sig till historisk tid. Fokus var de undersökta lärarnas utsagor om hur de resonerar kring sin egen och sina elevers förståelse för historisk tid samt om lärarnas resonemang kring användandet av artefakter i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Design och konstruktion av distorsionseffekt för gitarrer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Joel Andreasson; [2019]
  Nyckelord :distorsion; elektronik; gitarr; distpedal; distorsionseffekt; förstärkare; ljudteknik;

  Sammanfattning : This project has been done as a part of a bachelors degree in engineering at Uppsala university. The project was supervised by Jörgen Olsson at the division of solid state electronics. The goal of this project was to develop a distortion effect that can be used with an guitar and a amplifier. LÄS MER

 5. 5. Cyber Security in Smart Cities - Not a primary concern

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joel Olsson; Gustav Jansäter; [2018]
  Nyckelord :smart city; cyber security; information security; IoT; smart initiatives; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Smart city is a phenomenon here to stay, constantly evolving and expanding and is fast becoming a paradigm for the transformation of connected cities. More and more parts of cities are being connected and with it, the risks and issues are on the rise. LÄS MER