Sökning: "Joel Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Joel Pettersson.

 1. 1. Vad ska jag ha på mig? : En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Pettersson; Carl Sandblom; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; brand; branding; motivation; driving forces; shopping products; Personligt varumärke; varumärke; branding; motivation; drivkrafter; shoppingprodukter;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand. Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation. LÄS MER

 2. 2. Från moralpanik till rumsrent : en kvalitativ analys av medias rapportering runt ämnet dungeons and dragons på 1980-talet och 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cim Tjäderborn; Joel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Dungeons and dragons; Gestaltningsteori; Media; Drakar och demoner; populärkultur; d d; dnd.;

  Sammanfattning : Antal ord i uppsatsen12 398Problemformulering och syfteI den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändratssom populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under2010-talet. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenheter av depressiva tillstånd i ålderdomen: En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Joel Pettersson; Sunna Kornhall; [2019]
  Nyckelord :psychiatric-mental health nursing; depressive conditions; Late life depression; elderly; older adults; systematic literature review; experiences; depressiva tillstånd; erfarenheter; psykiatrisk omvårdnad; systematisk litteraturstudie; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depressioner hos äldre kan vara svårupptäckta till följd av en diffus symtombild samt då diagnossystemen DSM-5 och ICD-11 inte är anpassade för äldre. Många sjuksköterskor har svårigheter i att korrekt identifiera depressioner hos äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Då skulle vi använda sjukhuskuratorn mer... : En kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelse av sjukhuskuratorn inom akutverksamheten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Joel Carlsson; Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main reason for this study has been to explore the healthcare professionals' perception of the hospital social workers role in emergency care. The main questions have dealt with how the hospital social worker is perceived and why that perception may be the case. The study is a qualitative study done by interviewing and observing. LÄS MER

 5. 5. Hur och varför media konstruerar ledarskap - Ett kliv in på redaktionen för att utvärdera tänkbara förklaringsmekanismer

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sam Strandberg; Joel Pettersson; [2015]
  Nyckelord :media; leadership; mediatization; social construction;

  Sammanfattning : In modern leadership research, leadership is often viewed as a social construction, and under this paradigm various researchers let the media play a central role in constructing leadership. Meanwhile, the question of how the media actors do this is left unanswered. LÄS MER