Sökning: "Joel Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Joel Pettersson.

 1. 1. Vad ska jag ha på mig? : En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Pettersson; Carl Sandblom; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; brand; branding; motivation; driving forces; shopping products; Personligt varumärke; varumärke; branding; motivation; drivkrafter; shoppingprodukter;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand. Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation. LÄS MER

 2. 2. Då skulle vi använda sjukhuskuratorn mer... : En kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelse av sjukhuskuratorn inom akutverksamheten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Joel Carlsson; Martin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The main reason for this study has been to explore the healthcare professionals' perception of the hospital social workers role in emergency care. The main questions have dealt with how the hospital social worker is perceived and why that perception may be the case. The study is a qualitative study done by interviewing and observing. LÄS MER

 3. 3. Hur och varför media konstruerar ledarskap - Ett kliv in på redaktionen för att utvärdera tänkbara förklaringsmekanismer

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Sam Strandberg; Joel Pettersson; [2015]
  Nyckelord :media; leadership; mediatization; social construction;

  Sammanfattning : In modern leadership research, leadership is often viewed as a social construction, and under this paradigm various researchers let the media play a central role in constructing leadership. Meanwhile, the question of how the media actors do this is left unanswered. LÄS MER

 4. 4. Bråkstakar och avbrutna matcher : En komparativ kritisk diskursanalys av hur svensk och brittisk tabloidpress beskriver huliganismrelaterade händelser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Nilsson; Joel Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kollektiv stöttning i samtal mellan inlärare av svenska som främmandespråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Joel Pettersson; [2014-06-23]
  Nyckelord :kollektiv stöttning; kommunikativa strategier; svenska som främmandespråk;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt arbete, SSA133, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt 2014Handledare: Ann-Christine Randahl.... LÄS MER