Sökning: "Joel Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Joel Pettersson.

 1. 1. Motivation in the Remote Workplace : Understanding the Threats and Opportunities to Motivation During Enforced Remote Work

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alexander Dryselius; Joel Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Self-Determination theory; Teleworking; Remote working; Self-leadership; Work-Life balance;

  Sammanfattning : In the wake of the Covid-19 pandemic, organizations across the world have been forced to move operations into the homes of its employees. This shift has dramatically changed the individual workplace contexts that employees are subject to, raising questions about which effects this will have on employee motivation. LÄS MER

 2. 2. Rebranding of stereotypical food brands : How Nordic consumers perceive the product rebranding and its impact on brand equity

  Magister-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Joel Pettersson; Jesse Hannelius; [2021]
  Nyckelord :Product rebranding; food brands; stereotypes; brand equity; perceived rebranding; consumer; Nordics;

  Sammanfattning : Background and Purpose: The process of rebranding requires a lot of consideration and analysis in order to be successful. In 2020, a rebranding movement of stereotypical brands began in the USA, and the effects also transpired to the Nordics, leading to multiple brands in the food industry initiating a rapid rebranding process. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenheter av depressiva tillstånd i ålderdomen: En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Joel Pettersson; Sunna Kornhall; [2019]
  Nyckelord :psychiatric-mental health nursing; depressive conditions; Late life depression; elderly; older adults; systematic literature review; experiences; depressiva tillstånd; erfarenheter; psykiatrisk omvårdnad; systematisk litteraturstudie; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depressioner hos äldre kan vara svårupptäckta till följd av en diffus symtombild samt då diagnossystemen DSM-5 och ICD-11 inte är anpassade för äldre. Många sjuksköterskor har svårigheter i att korrekt identifiera depressioner hos äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Vad ska jag ha på mig? : En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joel Pettersson; Carl Sandblom; [2019]
  Nyckelord :Personal branding; brand; branding; motivation; driving forces; shopping products; Personligt varumärke; varumärke; branding; motivation; drivkrafter; shoppingprodukter;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand. Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation. LÄS MER

 5. 5. Från moralpanik till rumsrent : en kvalitativ analys av medias rapportering runt ämnet dungeons and dragons på 1980-talet och 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cim Tjäderborn; Joel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Dungeons and dragons; Gestaltningsteori; Media; Drakar och demoner; populärkultur; d d; dnd.;

  Sammanfattning : Antal ord i uppsatsen12 398Problemformulering och syfteI den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändratssom populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under2010-talet. LÄS MER