Sökning: "Joel Roman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joel Roman.

 1. 1. "Botchan" – en jämförelse av två översättningar till engelska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Annika Karlsson; [2013-04-05]
  Nyckelord :Botchan; översättning; translation; Natsume Söseki; japanska; litteratur; Treyvaud; Cohn; översättningsteknik; roman; engelska;

  Sammanfattning : In this paper two translators of Natsume Soseki's "Botchan" by Matt Treyvaud (2009) and Joel R. Cohn (2005) are compared with each other and with the original. LÄS MER

 2. 2. Adaption - Tolkning, originalitet och intertextualitet i No Country for Old Men

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Emil Andersson; [2013]
  Nyckelord :Adaption; Cormac McCarthy; No Country for Old Men; Emil; Andersson; Linda Hutcheon; Ethan; Joel; Coen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur begreppet "original" ställs på kant i samband med adaptioner av litterära verk. Först klarläggs de teoretiska verktyg som sedan kommer appliceras på Cormac McCarthys roman No Country for Old Men för att ta reda på hur publiken som tar del av de olika verken, film som roman, i en viss ordning kommer betrakta det verk som tas del av först som ett original. LÄS MER