Sökning: "Joel Wahlstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Joel Wahlstedt.

 1. 1. Utvecklingen av webbapplikationen Coffify med fokus på användbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Titus Andersson; Markus Byström; Karl Engstam; Carl Hedlund; Gustav Larsson; Oskar Nordborg; Christian Saeby; Joel Wahlstedt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce have gotten more common the past years, and it is of great importance that sellers can offer a useable platform on the internet. During the startup-process of this project, multiple coffee roasters were contacted and they were positive to the idea of a webshop application that can help them reach more customers. LÄS MER

 2. 2. Förändringsarbetets upplevelser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Joel Greider & Oskar Wahlstedt; [2014]
  Nyckelord :arbetsrutiner; förändring; individens upplevelser lärande; samspel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en större förståelse för individens upplevelser av förändringar i de vardagliga arbetsrutinerna. Med ett hermeneutiskt tolkande har vi genom semistrukturerade- och djupintervjuer arbetat fram vårt resultat. LÄS MER