Sökning: "Joel Zetterlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joel Zetterlund.

  1. 1. Lärarlönelyftet i Sveriges kommuner : En kvantitativ studie över kommunstyrets påverkan på fördelningen av lärarlönelyftet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Joel Zetterlund; [2019]
    Nyckelord :Ideologi; lärarlönelyftet; kommunpolitik; lönebildning; regressionsanalys;

    Sammanfattning : In 2016 the former gorvernment decided to increase the wage for specificly skilled teachers in order to deal with decreasing results and to strengthen the attractivety of the profession. This paper examines the relation between the political ruling in municipalitys in sweden and the ways these implemented the reform, called teachers pay rise. LÄS MER