Sökning: "Joel manner"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Joel manner.

 1. 1. Discrepancies in European Union Pre-accession Evaluations : An Assessment of the European Commission’s Progress Reports

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Gustafsson Hall; [2020]
  Nyckelord :EU accession; Copenhagen political criteria; Progress Reports; Western Balkans; Albania; North Macedonia; good democratic governance; rule of law; bias;

  Sammanfattning : This study investigated whether EU Progress Reports measured the Copenhagen political criteria in a biased manner compared to independent indices. At stake is the credibility of the EU accession process and whether countries in the Western Balkans will seek partnerships with the EU or state-actors beyond the European peninsula. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med läkare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Joel Nelson; Axel Flyman; [2020]
  Nyckelord :experiences; interprofessional communication; nurse; patient safety; physician; qualitative studies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en nyckelfaktor för att kunna bedriva en säker och tillfredsställande vård. Vårdteamet består av flera olika professioner som behöver kommunicera för att uppnå satta mål. Av alla vårdskador är 70% orsakade på grund av bristande kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Junckers krisretorik : En kvalitativ analys av Jean-Claude Junkcers tal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Joel Andersson; [2019]
  Nyckelord :Political communication; rhetoric; EU; Jean-Claude Juncker; Politisk kommunikation; retorik; EU; Jean-Claude Juncker;

  Sammanfattning : This thesis examines how the president of the EU-Commission, Jean-Claude Juncker, is using rhetorical figures in his annual State of The Union speech to describe certain situation and enhance their message. With a qualitative idea analysis together with a rhetorical analysis and Richard Vatz theory about the rhetorical situation, the study analyses four speeches made by Juncker at the European Parliament. LÄS MER

 4. 4. Measurements and analysis of UDP transmissions over wireless networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Joel Berglund; [2018]
  Nyckelord :Data communication; UDP transmission; UDP; Network analysis; Wireless networks; Packet switched network; WLAN 2.4 GHz; WLAN 5.0 GHz; 4G;

  Sammanfattning : The growth and expansion of modern society rely heavily upon well-functioning data communication over the internet. This phenomenon is seen at the company Net Insight where the need for transferring a large amount of data in the form of media over the internet in an effective manner is a high priority. LÄS MER

 5. 5. Development of a motivationaltool used by employees to increasetheir physical activity, improving occupational health

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tobias Andersson; Joel Åstrand; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Worksites, schools, homes and public places continue to be re-engineering to minimize human movement and muscular activity. Consequently, as the human body is built for movement, this entails negative health effects. LÄS MER