Sökning: "Joela Borgryd-Stoltz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joela Borgryd-Stoltz.

  1. 1. Hållbar fiskproduktion - En studie av hållbara investeringar i akvaponik

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Joela Borgryd-Stoltz; Jenny Gustafsson; [2019-08-16]
    Nyckelord :Akvaponik; tempererat klimat; hållbara investeringar; förutsättningar;

    Sammanfattning : Inledning: Världen är i behov av nya tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att människor även i framtiden har tillgång till fisk. Som ett alternativ till traditionellt fiske finns fiskodlingar och bland dessa metoder ligger akvaponik i framkant. LÄS MER