Sökning: "Joháarska modellen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joháarska modellen.

  1. 1. Mat kring Vättern : Ett gemensamt varumärke, ett sätt att öka horisontellt värdeskapande?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Jenny Fiskaare; Pernilla Johansson; [2016]
    Nyckelord :branding opportunity; brand; co- created business models; horizontal value co- creation; regional food; cluster; “operators in balance”; Vättern; Mat kring Vättern; Joháarian Model; horisontellt värdeskapande; brandingmöjlighet; varumärke; samarbetsbaserad affärsmodell; balans av aktörer; finansiell och mobiliserande kraft; Joháarska modellen; regional mat; Vättern; Mat kring Vättern;

    Sammanfattning : Bakgrund/problem: Då svensk matproduktion länge varit dominerad av massproduktion och förädlade livsmedel, pekar nu trenden mot att allt fler intresserar sig för lokalproducerad mat. Detta innebär en möjlighet för lokalproducenter att sälja och marknadsföra sina varor i en större omfattning jämfört med tidigare. LÄS MER