Sökning: "Johan Åhlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Åhlin.

 1. 1. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :siblings; long-term psychosis; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte nio personers erfarenheter av ha ett syskon med långvarig psykossjukdom. Studien hade en fenomenologisk utgångspunkt och materialet analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Employer Branding - Att matcha person med organisation : En empirisk studie om hur employer branding påverkar organisationers möjligheter att attrahera och behålla personal

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Åhlin; Johan Österholm; [2013]
  Nyckelord :employer; branding;

  Sammanfattning : Due to the current competition in the labour market, organizations are forced to take actions if they are to stay competitive. Employer branding is a competitive strategy that have skyrocketed in practice in recent years. LÄS MER