Sökning: "Johan Öhrling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Johan Öhrling.

 1. 1. Sverige som dykdestination : förutsättningar för dykturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Nilsson; Danny Selvåg; Johan Öhrling; [2013]
  Nyckelord :Dykning; Sverige; Turism; Dykturism; Dykturister samt ekoturism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sverige som dykdestination Författare: David Nilsson, Danny Selvåg & Johan Öhrling Kurs: Turismvetenskap III Institution:Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar Handledare: Hans Wessblad Problem: Den svenska dykturismen är relativt outvecklad. Trots detta tillhör Sverige de länder i världen som har flest dykare per capita. LÄS MER

 2. 2. Got Event i Nationella Medier

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Alexander Jönsson; Philip Strömbäck; Johan Öhrling; [2009-03-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Got Event i Nationella MedierFörfattare Alexander Jönsson, Philip Strömbäck & Johan ÖhrlingKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap,Institutionen för journalistik och masskommunikation vidGöteborg universitetTermin Höstterminen 2008Handledare Magnus FredrikssonSidantal 40 sidor exklusive bilagorSyfte Syftet med studien är att kartlägga och undersöka Got Eventsbild som speglats i nationell media.Metod Kvantitativa innehållsanalyser av 272 artiklarMaterial 272 artiklar från Dagens Nyheter, Expressen och AftonbladetResultat Resultatet visar att nationell media överlag ger en bild av Got Event som överensstämmer med den bild bolaget själva villförmedla. LÄS MER