Sökning: "Johan åström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Johan åström.

 1. 1. Samordnade varutransporter i glesbygd : En fallstudie på Sorsele Kommun

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Vitéz; Olivia Nilsson; Jasmine Åström; [2021]
  Nyckelord :Samordning; samordnade varutransporter; hållbara transporter; glesbygd; ekonomi; servicenivå;

  Sammanfattning : I Sverige finns cirka 3000 småorter och dessa utgör sammanlagt 3 procent av landetsbefolkning. Många av dessa glesbygder tampas med logistiska utmaningar och en problembild finnsgällande halvtomma leveranser som kör långa avstånd utan koordinering. LÄS MER

 2. 2. Probabilistic modelling and attack simulations on AWS Connected Vehicle Solution : An Application of the Meta Attack Language

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Love Almgren; Johan Holm Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work is focused on investigating if the Meta Attack Language (MAL) can be used to create an integrating layer between two different applications of the MAL, and thus being able to model a new domain. In this case vehicleLang and awsLang were choosen as candidate applications of the MAL. LÄS MER

 3. 3. Design and Implementation of a Multipurpose Radar Sensor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johan Niklasson; Axel Åström; [2019]
  Nyckelord :Radar; FMCW; CW; DoA; Doppler-radar; Sensor; DSP; CMSIS; HAL; STM32; ARM; Microwave; HF; six-port;

  Sammanfattning : This thesis presents the design and implementation of a multifunctional radar sensor. Utilising microstrip transmission line technology, a front-end receiver has been designed based upon a six-port architecture. LÄS MER

 4. 4. Matematiska förmågor : Värderingar, strategier och hinder efter fem år med en läroplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Johan Åström; [2016]
  Nyckelord :matematik; förmågor; undervisning; värderingar;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum for mathematics was changed in 2011. The new document gives more emphasis than previous curricula to mathematical competencies as basis for teaching and assessment. LÄS MER

 5. 5. Examensarbete Johan Åström

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Johan Åström; [2015]
  Nyckelord :jazz; trombon;

  Sammanfattning : .... LÄS MER